Vrijwilliger Peter Zijlema over betrokken buurten

‘Combiwel weet mensen en voorzieningen perfect aan elkaar te plakken’

Vrijwilliger Peter Zijlema kwam jaren geleden in contact met Combiwel Buurtwerk. De rol van Combiwel als welzijnsorganisatie ziet er tegenwoordig anders uit dan een paar jaar geleden, vindt hij. Peter vertelt over het belang van de verbindingen die Combiwel weet te leggen en over de totstandkoming van langdurige betrokkenheid in Amsterdamse wijken.

CHA08967-2

Diverse vrijwilligersinitiatieven in Westerpark

7 jaar geleden startte Peter met vrijwilligerswerk in “zijn” Staatsliedenbuurt. Peters onderbuurvrouw was van plan een stadsdorp op te richten en vroeg hem om mee te denken. ‘Stadsdorp Westerpark is een initiatief van en voor bewoners om elkaar beter te leren kennen en om er voor elkaar te zijn’, vertelt Peter. ‘Voor mensen die bewust in de stad zijn komen wonen vanwege de vrijheid en reuring, maar daar soms ook in verloren kunnen raken. We kozen Huis van de Wijk de Koperen Knoop uit om samen te komen. Zo kwam ik ook in contact met Combiwel.’

 

Hulp van buurtwerkers

Een jaar of 2 maakte Peter regelmatig gebruik van de ruimten van de Koperen Knoop voor diverse vrijwilligersinitiatieven. Meer en meer kwam hij tijdens zijn bezoeken aan dit buurthuis in contact met de buurtwerkers van Combiwel. ‘De buurtwerkers hadden belangstelling voor wat we deden en boden hun hulp aan’, zegt hij.

‘Combiwel organiseerde bijvoorbeeld financiering en sponsors voor het initiatief Kerst 500, een diner bedoeld voor mensen die zelf geen uitgebreid kerstdiner kunnen betalen. Ook koppelden de buurtwerkers meer vrijwilligers aan dit initiatief, die konden helpen om het tot stand te brengen.’

 

Combiwel als verbindende factor

Combiwel weet vrijwilligers vaak goed te vinden. ‘Combiwel is dé verbindende factor in de buurt’, vindt Peter. ‘De buurtwerkers hebben een enorm netwerk en weten mensen en voorzieningen perfect aan elkaar te plakken.’

‘Zo komen verbindingen tot stand die anders nooit waren ontstaan. Zoek je een ruimte? Of iemand die een maaltijd wil koken, muziek maakt of die als voorzitter kan optreden tijdens een activiteit? Combiwel is in staat om voor jou dat bruggetje te slaan. En dat niet alleen, ook het contact is prettig. De medewerkers zijn enorm betrokken én hebben hart voor de zaak.’

< Tekst gaat verder onder de foto >

CHA09043-2

De buurt betrekken

Vrijwilligers schakelen Combiwel in, en andersom polst Combiwel ook bij vrijwilligers wat er leeft in de buurt. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van de Koperen Knoop. ‘Voordat de verbouwing startte, organiseerde Combiwel het proces om de buurt daarbij te betrekken’, legt Peter uit. ‘Hierdoor heeft de Koperen Knoop onder andere een meer open karakter gekregen, waardoor mensen gemakkelijker naar binnen stappen. Het is geweldig om te zien dat de buurt z’n belangrijke rol heeft vervuld bij de totstandkoming van de verbouwde locatie.’

‘Het is niet zo dat de medewerkers van Combiwel tijdens zo’n project bepalen wat er gebeurt. Ze zijn er vooral om het proces in goede banen te leiden. Ze zorgen voor informatie en dat mensen zijn aangehaakt.’

 

Makelaar van informatie en mensen

Je kunt Combiwel volgens Peter dan ook niet (meer) zien als traditionele welzijnsorganisatie. ‘Ik zie ze vooral als makelaars van informatie en mensen. Door te faciliteren, verbinden en mensen tegelijkertijd zelf eigenaar te maken van hun idee, zorgt Combiwel voor een langdurige betrokkenheid in de wijk.’

 

Samenwerken aan een betere buurt

Peter hoopt wel dat nog meer buurtgenoten Combiwel weten te vinden. ‘Vrijwilligers die al plannen uitvoeren om de buurt te helpen of verbeteren, weten de weg wel’, zegt hij. ‘Maar mensen die nog aan het begin staan met een nieuw initiatief, weten lang niet altijd welke hulp ze precies kunnen krijgen.’

Buurtbewoners hebben vaak geen beeld bij wat Combiwel tot stand brengt. En welke belangrijke rol buurtwerkers vervullen bij het organiseren van buurtactiviteiten, vindt Peter. ‘Denk aan die leuke markt, de opening van een nieuwe speeltuin of dat ene festival. Dit soort activiteiten hebben een enorme impact op ons woongeluk. Ze zorgen voor een positieve vibe met betrokken bewoners die wat voor elkaar over hebben. Dat is niet alleen een verdienste van de vrijwilligers die deze zaken initiëren; ook Combiwel levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming. En daar mogen we als buurtbewoners heel blij mee zijn’.

CHA08999-2