De Nieuwe Route

Voor het realiseren van duurzame ‘Samensturing’, is het toepassen van de principes van ‘De Nieuwe Route’ onze werkwijze. De Nieuwe Route biedt een helder kader om te komen tot breed gedragen plannen, waarbij deelnemers zich geïnspireerd voelen doordat zij hun inbreng terugvinden in het te boeken resultaat. De methodiek passen we ook toe om problemen aan te pakken of in conflictsituaties. Onze medewerkers zijn geschoold en getraind om de werkwijze toe te passen.

Al in 2018 is er een start gemaakt met een aantal pilots in onze Huizen van de Wijk en in 2019 hebben we deze pilots en het gedachtengoed met alle collega’s en vertegenwoordigers van ketenpartners en de gemeente in een symposium onder de loep genomen. De filmpjes op deze pagina geven een beeld van het symposium.

De Nieuwe Route is een methodiek die is ontwikkeld door Anke Siegers (foto boven). Zij gaf een presentatie waarvan wij de Powerpoint presentatie op deze pagina mogen delen.

Samensturing en De Nieuwe Route

Wat hebben ons Combiwel begrip ‘Samensturing’ en de principes van ‘De Nieuwe Route’ met elkaar te maken? Veel! De samenwerking met buurtbewoners, partners, organisaties, bedrijven en gemeente zit in de haarvaten van onze manier van werken. Daarom zijn we bij Combiwel Buurtwerk in de volle breedte met samensturing aan de slag gegaan. Niet alleen voor de samenwerking in de buurten en met partners voor het realiseren van duurzame plannen voor buurtvraagstukken. Ook in de wijze waarop we onze Buurtwerk organisatie hebben ingericht en hoe we tot onze aanpak komen. Het draait erom dat alle betrokkenen zich ‘(mede)eigenaar’ voelen van het te boeken resultaat.

De Nieuwe Route

Voor het realiseren van duurzame ‘Samensturing’, is het toepassen van de principes van ‘De Nieuwe Route’ een fantastische werkwijze. De Nieuwe Route biedt een helder kader om te komen tot breed gedragen plannen, waarbij deelnemers zich geïnspireerd voelen doordat zij hun inbreng terugvinden in het te boeken resultaat. We zijn er trots op dat anno 2021 bijna al onze medewerkers geschoold en getraind zijn om de werkwijze toe te passen.

Foto-bovenin-correctie-1500x647

Blij dat je in de buurt bent

Iedereen doet ertoe
Combiwel Buurtwerk staat voor een inclusieve samenleving waareen iedereen meedoet. Een stad waar uitval wordt voorkomen en Amsterdammers en Amsterdammertjes kunnen terugvallen op een netwerk.

In en met de buurt
Met de inzet van onze sociale interventies methodiek anticipeert Combiwel Buurtwerk op maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de stad, zoals het toenemende beroep dat de overheid doet op de samenleving om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en onze eigen leefomgeving. Zo realiseren we informele netwerken. Dat doen we met beide benen op de grond, in de buurten, met de inwoners van alle leeftijden, dichtbij.

Mug-foto-bij-artikel-september-2020-4

 

Amsterdamse krachten
We zijn katalysator voor Amsterdammers en Amsterdammertjes die zich actief inzetten en bijdragen aan een energierijke, kansrijke en gezonde omgeving. Speciale aandacht gaat uit naar de meest kwetsbaren.

Mantelzorg-actie-Jongerenwerk-Combiwel-Amsterdam-Zuid-Jonge-Mantelzorger-Corona-tijd