Foto-bovenin-correctie-1500x647

Samen voor sterke buurten

• Meer vrijwilligers
• Gezonder en veiliger
• Sportief & actief
• Gelijke kansen
• Meer community's
• Meer buurtinitiatieven
• Minder eenzaamheid

Met de volgende werksoorten:
• Buurtwerk
• Jongerenwerk
• Sport
• Brede Talent Ontwikkeling
• Speeltuinwerk
• Ontmoetingscentra dementie

Mantelzorg-actie-Jongerenwerk-Combiwel-Amsterdam-Zuid-Jonge-Mantelzorger-Corona-tijd