Jongerenwerk in School “Krachtig, verbindend en inspirerend.”

“Krachtig, verbindend en inspirerend.” Zo reflecteert een aantal gasten op de bijeenkomst Jongerenwerk in School. Op 16 februari 2023 kwamen ruim 70 mensen uit het onderwijs, jongerenwerk, gemeentes, ministeries, onderzoeks- en kenniscentra samen op het IJburg College in Amsterdam. Ze bespraken de tussenstand na twee jaar Jongerenwerk in school. In Amsterdam doen inmiddels bijna 40 scholen mee: van regulier tot speciaal voorgezet onderwijs en enkele mbo’s. Deelnemers gingen in groepen uiteen om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jongerenwerk in school in kaart te brengen. We nemen 7 belangrijke aspecten mee naar de toekomst, waaronder het volgende: 

Verbinding leefwerelden rondom jongeren – Er wordt veel waarde gehecht aan het verbinden van de leefwerelden van jongeren. Dit helpt jongeren betekenis geven en het begrijpen van de wereld om hen heen. Volwassenen leren via het jongerenwerk de leefwereld van jongeren beter begrijpen. Jongerenwerk in school speelt hierin een cruciale rol.

  • Wil je enkele uitkomsten van de tafelsessies inzien? >> Lees dan hier een kort verslag van de JiS bijeenkomst.
  • Lectoraat Youth Spot @HogeschoolvanAmsterdam onderzocht twee jaar jongerenwerk in school in Amsterdam. >> Lees hier de eindrapportage.
  • In de nota Signaleren, Verbinden en Versterken, lees je wat we na twee jaar Amsterdamse praktijk weten. > > Lees de Nota hier.
https://www.youtube.com/watch?v=kWNYXLAh89Q

Mede mogelijk gemaakt door:
@combiwel @dock @dynamo @themalldebaarsjes @permens @swazoom @samenwerkingsverbandvoortgezetonderwijsamsterdamdiemen @gemeenteamsterdam